Aktualności / Nowy Moduł E-learningowy CCI: Broszura i Interaktywne Wideo — Kluczowe Źródła Wiedzy o Unijnej Odprawie Scentralizowanej w Imporcie

Nowy Moduł E-learningowy CCI: Broszura i Interaktywne Wideo — Kluczowe Źródła Wiedzy o Unijnej Odprawie Scentralizowanej w Imporcie

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy, opisujący założenia „Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1” w ramach Unijnego Kodeksu Celnego.

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1 – moduł e-learningowy

Dostępna jest broszura informacyjna w języku polskim: Broszura informacyjna do modułu e-learningowego „Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1”.

Kurs przygotowany przez Komisję Europejską dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej w języku angielskim w formie interaktywnego wideo online: Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1 – e-learning.

Główne informacje dotyczące kursu:

Niniejszy moduł e-learningowy zapoznaje uczestników z koncepcją scentralizowanej odprawy w imporcie w ramach unijnego kodeksu celnego (UKC CCI), która będzie stosowana w związku z wdrożeniem systemu unijnej scentralizowanej odprawy w imporcie (EU CCI), faza 1. Kurs koncentruje się na korzyściach oraz wpływie systemu na powiązane procedury.

Niniejszy kurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców i funkcjonariuszy celnych administracji krajowych, zajmujących się procedurą scentralizowanej odprawy w imporcie w ramach unijnego kodeksu celnego (UKC CCI).

Unijna scentralizowana odprawa dla importu (CCI), faza 1 – główne informacje dotyczące kursu:

 1. Cele dydaktyczne:
  • Uczestnik będzie posiadać wiedzę na temat podstawowych zasad koncepcji scentralizowanej odprawy w imporcie w ramach unijnego kodeksu celnego (UKC CCI).
  • Pozna szczegóły procedury scentralizowanej odprawy w imporcie w ramach unijnego kodeksu celnego.
  • Pozna korzyści i wpływ systemu unijnej scentralizowanej odprawy w imporcie, faza 1 (EU CCI P1).
 2. Zakres UKC CCI:
  • Scentralizowana odprawa w imporcie pozwala przedsiębiorcom na składanie zgłoszeń celnych w urzędzie celnym właściwym dla siedziby firmy (kontrolnym urzędzie celnym), nawet jeśli towary są fizycznie przedstawiane w innym urzędzie celnym w innym państwie członkowskim UE.
  • Przedsiębiorca przekazuje wszystkie informacje wyłącznie kontrolnemu urzędowi celnemu, który działa jako jedyny punkt kontaktowy.

Zapraszamy do skorzystania z kursu i zapoznania się z jego treścią, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat nowoczesnych procedur celnych w Unii Europejskiej.