Usługi

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

 • Przygotowywanie deklaracji celnych we wszystkich możliwych procedurach
 • Stosowanie procedury uproszczonej w miejscu
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej, po przez upoważnienie bezpośrednie i pośrednie
 • Umożliwianie z korzystania z zabezpieczenia celnego
 • Legalizowanie świadectw pochodzenia oraz organizowanie pozwoleń na stosowanie deklaracji o pochodzeniu
 • Prowadzenie magazynów czasowego składowania oraz składów celnych
 • Projektowanie procedur celnych pod indywidualne potrzeby klienta
 • Klasyfikowanie towarów
 • Organizacja pozwoleń na stosowanie wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu
 • Tworzenie projektów automatycznej wymiany informacji
 • Umożliwianie rozliczenia kwot podatku należnego w imporcie w miesięcznej deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a ustawy o Vat
 • Projektowanie i uzyskiwanie zgody na miejsca uznane
 • Sporządzanie deklaracji Intrastat
 • Przygotowywanie projektów w celu uzyskania pozwolenia upoważnionego przedsiębiorcy
 • Organizacja legalizacji dokumentów w ambasadach
 • Organizowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń do objęcia towaru procedurą celną.