Aktualności / Kontrola Celno-Skarbowa: Co Musisz Wiedzieć?

Kontrola Celno-Skarbowa: Co Musisz Wiedzieć?

Handel międzynarodowy to dla wielu przedsiębiorców codzienność, która niesie ze sobą nie tylko szanse, ale i wyzwania. Jednym z kluczowych elementów, z którymi muszą się zmierzyć, jest kontrola celno-skarbowa. Przeprowadzana przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), ma na celu zapewnienie, że wszelkie działania związane z importem i eksportem towarów są zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i kar finansowych, warto zrozumieć, na czym polega ta kontrola i jak się do niej przygotować. W poniższym artykule omówimy najważniejsze aspekty kontroli celno-skarbowej oraz jej potencjalne konsekwencje.

Czym Jest Kontrola Celno-Skarbowa?

Kontrola celno-skarbowa to proces sprawdzania zgodności działań przedsiębiorców z przepisami prawa celnego i podatkowego. Przeprowadzana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), kontrola ta jest regulowana przez przepisy zawarte w Działu V, Rozdziału 1 (art. 54-94) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.).

Zakres Kontroli Celno-Skarbowej

Zakres kontroli celno-skarbowej obejmuje:

 • Prawo podatkowe i celne: Weryfikacja, czy przedsiębiorcy prawidłowo stosują przepisy podatkowe i celne w swoich operacjach.
 • Przywóz i wywóz towarów: Sprawdzenie zgodności działań związanych z importem i eksportem towarów między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.
 • Towary objęte ograniczeniami: Kontrola towarów objętych zakazami lub ograniczeniami, takich jak produkty regulowane przez prawo dewizowe, przepisy dotyczące gier hazardowych, czy prawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Przestrzeganie sankcji: Monitorowanie przestrzegania międzynarodowych sankcji gospodarczych.

Merytoryka Kontroli

Na początku każdego roku następuje intensyfikacja monitoringu pozwoleń na obrót towarowy. W ramach tego procesu kontrolowane są transakcje handlowe, księgowe i logistyczne. Kluczowe elementy kontroli to:

 • Weryfikacja zgłoszeń celnych: Sprawdzenie poprawności danych zawartych w zgłoszeniu celnym w odniesieniu do dokumentów sprzedaży i nabycia.
 • Kody taryfy celnej: Upewnienie się, że kody taryfy celnej są odpowiednie dla zgłaszanego towaru.
 • Wartość celna i pochodzenie towarów: Weryfikacja wartości celnej oraz pochodzenia towarów i ich uprawnień do preferencji celnych.
 • Zarządzanie zabezpieczeniem generalnym: Kontrola prawidłowości korzystania z pozwoleń i procedur celnych, takich jak procedura uproszczona czy magazyn czasowego składowania.

Przebieg Kontroli

Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno planowo, jak i w wyniku podejrzeń o nieprawidłowości. Czynności kontrolne mogą mieć miejsce w różnych lokalizacjach, w tym:

 • W urzędach celno-skarbowych,
 • W siedzibie kontrolowanego podmiotu,
 • W miejscach przechowywania dokumentacji księgowej,
 • W każdym innym miejscu związanym z działalnością kontrolowanego.

Konsekwencje Kontroli

Wyniki kontroli celno-skarbowej mogą prowadzić do różnych konsekwencji, w zależności od wykrytych naruszeń:

 • Kary finansowe: Grzywny za błędne deklaracje celne lub próby unikania opłat celnych.
 • Zatrzymanie towarów: Możliwość zatrzymania lub konfiskaty towarów w przypadku poważnych naruszeń.
 • Postępowanie karne: Wszczęcie postępowania karnego przeciwko odpowiedzialnym osobom w przypadku poważnych przestępstw.

Jak Się Przygotować?

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji kontroli celno-skarbowej, przedsiębiorcy powinni przestrzegać kilku kluczowych zasad:

 1. Dokumentacja: Prowadzenie rzetelnej i kompletnej dokumentacji wszystkich operacji związanych z importem i eksportem.
 2. Audyt wewnętrzny: Regularne przeprowadzanie wewnętrznych audytów w celu wykrywania i korygowania ewentualnych nieprawidłowości.
 3. Szkolenia: Regularne szkolenie pracowników w zakresie przepisów celnych i skarbowych.
 4. Konsultacje z ekspertami: Korzystanie z usług doradców podatkowych i prawnych specjalizujących się w prawie celnym. W razie potrzeby, zachęcamy do kontaktu z nami – FORSPED – aby uzyskać profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Podsumowanie

Kontrola celno-skarbowa jest nieodłącznym elementem działalności związanej z handlem międzynarodowym. Zrozumienie jej zakresu, mechanizmów i potencjalnych konsekwencji pozwala przedsiębiorcom na lepsze przygotowanie się do ewentualnych kontroli i minimalizowanie ryzyka. Przestrzeganie przepisów i odpowiednie przygotowanie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji i pomóc w sprawnym prowadzeniu działalności gospodarczej.