+48 55 611 41 44 forsped@forsped.pl

Aktualności / Umowa o Wolnym Handlu między UE a Nową Zelandią

Umowa o Wolnym Handlu między UE a Nową Zelandią

Optymistyczne horyzonty dla handlu z Nową Zelandią.

Informujemy, że od 1 maja 2024 roku wejdzie w życie Umowa o Wolnym Handlu pomiędzy Unią Europejską a Nową Zelandią.

Aby unijni importerzy mogli skorzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego dla towarów pochodzących z Nowej Zelandii, będą musieli spełnić określone warunki. Pierwszym z nich będzie posiadanie Oświadczenia o Pochodzeniu sporządzonego przez nowozelandzkich eksporterów (zalecane korzystanie z angielskiej wersji językowej). Oświadczenie to powinno zawierać numer referencyjny identyfikujący eksportera, znany jako Customs Client Code.

Kolejnym istotnym elementem będzie „wiedza importera” dotycząca pochodzenia produktu, zgodnie z art. 3.20 Umowy. Importer będzie musiał udowodnić organom celnym, że produkt faktycznie pochodzi z Nowej Zelandii, opierając się na dokumentach i innych dowodach dostarczonych przez eksportera lub producenta już w momencie składania zgłoszenia celnego.

W przypadku wywozu produktów z UE do Nowej Zelandii, unijni eksporterzy będą musieli sporządzić oświadczenie o pochodzeniu, wskazując swój numer referencyjny, którym będzie numer REX. Eksporterzy nie zarejestrowani w systemie REX będą mogli sporządzać oświadczenia jedynie dla przesyłek o wartości produktów pochodzenia unijnego nieprzekraczającej 6 000 euro. Powyżej tego progu, oświadczenia będzie mógł sporządzić tylko eksporter zarejestrowany w systemie REX.

Polscy przedsiębiorcy planujący wywozić produkty do Nowej Zelandii powinni zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów REX. W Polsce rejestracja jest prowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja.

Warto zauważyć, że rejestracja w systemie REX jest jednorazowa. Jeśli podmiot już posiada nadany numer REX, ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Podstawa prawna:

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią

Zawiadomienie o dacie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową
Zelandią