Aktualności / Uproszczone Określanie Elementów Wartości Celnej – polska wersja językowa

Uproszczone Określanie Elementów Wartości Celnej – polska wersja językowa

Wytyczne Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów

21 maja 2024 roku Departament Ceł w Ministerstwie Finansów opublikował polską wersję wytycznych dotyczących pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej, zgodnie z art. 73 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. oraz art. 71 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.

Wytyczne w języku polskim do pobrania (dostępne na stronie podatki.gov.pl)

Czym Jest Uproszczone Określanie Elementów Wartości Celnej?

Uproszczenie to pozwala przedsiębiorcom na określanie wartości celnej towarów w przypadkach, gdy w momencie powstania długu celnego nie posiadają oni wszystkich niezbędnych danych do ustalenia tej wartości. Przykładem może być sytuacja, gdy kwota stanowiąca opłaty licencyjne jest znana dopiero po odsprzedaży towarów. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy unikają konieczności korzystania z instytucji zgłoszenia uproszczonego, które wiązałoby się z wysokimi kosztami administracyjnymi, takimi jak konieczność składania wielu zgłoszeń uzupełniających.

Korzyści dla Przedsiębiorców

Korzystanie z uproszczonego sposobu ustalania elementów wartości celnej niesie ze sobą kilka kluczowych korzyści:

  • Brak Konieczności Zgłoszeń Uzupełniających: Zadeklarowana wartość celna nie jest traktowana jako wartość prowizoryczna, co eliminuje obowiązek składania dodatkowych zgłoszeń do organów celnych.
  • Oszczędność Czasu i Kosztów: Uproszczone procedury zmniejszają obciążenie administracyjne i koszty związane z handlem międzynarodowym.

Procedura Składania Wniosków

Wnioski o wydanie pozwolenia na uproszczone określanie elementów wartości celnej można składać za pośrednictwem elektronicznego unijnego systemu decyzji celnych (platforma CDS). Jest to możliwe zarówno dla pozwoleń stosowanych wyłącznie w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich UE.

Gdzie Znaleźć Więcej Informacji?

Szczegółowe wytyczne są dostępne na internetowej stronie Komisji Europejskiej w zakładce „Podatki i Unia Celna”. Tam również można znaleźć angielskojęzyczną wersję wytycznych, co ułatwia dostęp do informacji dla międzynarodowych przedsiębiorców.

Podsumowanie

Wprowadzenie uproszczonego określania elementów wartości celnej stanowi istotne udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy zmagają się z brakiem pełnych danych na moment powstania długu celnego. Nowe wytyczne, opracowane przez Komisję Europejską i zaakceptowane przez Grupę Ekspertów Celnych, mają na celu ułatwienie procedur celnych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, co jest krokiem w stronę bardziej efektywnego i mniej kosztownego handlu międzynarodowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz skorzystać z tych ułatwień, koniecznie zapoznaj się z pełnymi wytycznymi dostępnymi na stronie Komisji Europejskiej i złóż odpowiedni wniosek poprzez platformę CDS.