+48 55 611 41 44 forsped@forsped.pl

Aktualności / ZNAK CE DLA BATERII I AKUMULATORÓW – NOWE WYTYCZNE OD LUTGO 2024

ZNAK CE DLA BATERII I AKUMULATORÓW – NOWE WYTYCZNE OD LUTGO 2024

Rewolucja w branży baterii: Nowe zasady oznakowania CE obowiązujące od lutego 2024 roku

W najnowszym rozporządzeniu 2023/1542, które liczy sobie aż 117 stron, Unia Europejska wzięła pod lupę kwestię baterii i akumulatorów. To rozległe prawo obejmuje obszerną preambułę, 96 artykułów oraz 15 załączników. Celem tego nowego przepisu jest zwiększenie kontroli nad produkcją baterii i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz ludzi.

Cel Rozporządzenia:

Rozporządzenie 2023/1542 ma na celu uregulowanie produkcji oraz gospodarowania zużytymi bateriami. Po ponad trzech latach prac nad jego ustanowieniem, teraz precyzyjnie określa ono zasady produkcji, obrotu i utylizacji baterii w Unii Europejskiej.

Co podlega Rozporządzeniu?

Pod rozporządzeniem podlegają wszystkie rodzaje baterii, w tym zarówno pojedyncze baterie, jak i zestawy czy moduły baterii. Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek oznakowania baterii znakiem CE oraz dostarczenia deklaracji zgodności z wymogami Unii Europejskiej.

Co nie podlega Rozporządzeniu?

Nie wszystkie baterie są objęte nowymi przepisami. Rozporządzenie wyłącza spod swojego zakresu baterie wbudowane w sprzęt wojskowy, do zastosowań kosmicznych oraz do celów bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

Zmieniające się przepisy:

Oznakowanie CE dla baterii staje się teraz wymogiem. Dotychczasowe dyrektywy, takie jak 2006/66/EC czy 2008/98/EC, zostały zastąpione nowym rozporządzeniem 2023/1542. Dzięki temu wprowadzono bardziej rygorystyczne zasady produkcji i obrotu bateriami.

Podsumowanie:

Nowe przepisy dotyczące baterii i akumulatorów zmierzają do poprawy zarówno ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa konsumentów. Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności stanowią istotne kroki w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku.

Wszelkie szczegóły dotyczące znakowania CE można znaleźć na stronie internetowej naszej agencji celnej. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i zapewnić niezbędną pomoc w dostosowaniu się do nowych przepisów.

OZNAKOWANIE CE – KLIKNIJ TUTAJ

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OZNAKOWANIA BATERII – KLIKNIJ TUTAJ

OKRESY PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE OZNAKOWANIA BATERII – KLIKINIJ TUTAJ

Pamiętaj, że dbając o przestrzeganie nowych przepisów, działamy na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska!